Strona główna

„Czyścioch” Sp. z o.o. informuje, iź odbiór odpadów komunalnych z terenu Suwałk z I oraz II sektora będzie realizowany przez firmę MPK Sp. z o.o.Wszelkie kwestie wynikłe w zakresie realizacji umowy  proszę kierować pod numerem telefonu: 87 735-21-66  bądź adresem: e-mail: oddzialsuwalki@mpk.net.pl.


 "Czyścioch" Sp. z o.o
. w Białymstoku jest jedną z firm specjalistycznych działających od 1992 roku na terenie miasta Białegostoku, jego okolic i Województwa Podlaskiego w zakresie usług komunalnych.

Od początku swojej działalności kierownictwo naszej firmy kładło duży nacisk na poziom świadczonych usług. Dostosowując się do potrzeb klienta firma stale się zmienia oferując coraz szerszą gamę usług, jednak nasze podstawowe wartości pozostają niezmienne.

Sprawnemu działaniu sprzyja fakt, iż posiadamy bogate zaplecze techniczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt do odbioru i odzysku odpadów.

Naszym osiągnięciem jest wybudowanie pod Białymstokiem Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO) jako jednej z najnowocześniejszych w Europie instalacji do odzysku surowców wtórnych.  

Nasi partnerzy:

       

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000118750

Kapitał Spółki: 4 053 000 zł.;   NIP: 542-10-05-256   REGON: 050298526

Bank BGŻ S.A. Oddział Operacyjny Białystok, nr konta: 21 2030 0045 1110 0000 0199 7830

Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, nr konta: 90 8769 0002 0000 7416 2000 0010

Bank PKO BP S.A. II O/Białystok, nr konta: 74 1020 1332 0000 1802 0026 7161

Które cechy wg Pani/Pana mają największy wpływ na wybór naszej firmy:
Jakość produktu i usługi
Jakość obsługi
Kompetencja personelu
Terminowość
Cena
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb
zobacz wyniki
Realizacja: